Det nya rotavdraget

Rotavdraget har under flera år sett ungefär likadant ut för den som ska byta sitt tak, men det kommer att förändra sig. Dels förändras reglerna för rotavdraget lite i största allmänhet. Men det är inte det som gör den stora skillnaden. Det är i stället det faktum att rotavdraget från 2016 kommer att ligga på 30 % i stället för 50 % som idag. Med andra ord kommer det avdrag man kan göra bara att vara 60 % så stort som det är idag. Om arbetskostnaden för att byta ett nytt tak exempelvis ligger på 20 000 kronor så får man idag betala 10 000 och dra av resterande 10 000 som skatteavdrag. Från och med 2016 kommer man i stället att få betala 14 000 och sedan dra av 6 000 kronor. Detta är visserligen en rätt stor höjning av priset, men faktum är att det i vissa fall behöver göra någon skillnad. Detta om man utför många rotarbeten under samma år.

Maxbeloppet blir kvar
Fortfarande så gäller det att man maximalt får dra av 50 000 kronor med rotavdraget per år. Tidigare innebar det att efter att man betalat 100 000 kronor för rotavdragsgilla arbeten, och då dragit av hälften, så kunde avdraget inte längre användas. Den gränsen har nu ökat till 167 000 kronor per år. Det innebär att man nu kan använda rotavdraget för kostnader upp till 167 000 kronor och fortfarande spara 50 000 kronor. Den besparing som görs blir alltså den samma för den som behöver betala för många rot-arbeten under ett och samma år; någonting som de flesta nog inte kommer att göra. Men alla bör vara medvetna om att gränsen inte längre är 100 000 utan 167 000 nu.