Frågor & svar

Om du inte har hittat svaren på dina frågor under de andra flikarna hoppas vi att du gör det här!

När vet man att det är dags att byta ut taket?
Hellre förr än senare – när det redan regnar in är det för sent. Man bör hålla god koll på sitt tak så att man märker om till exempel pannor eller plåt flyttar sig eller går sönder eller om träet börjar murkna. Vissa saker går förstås att laga, men inget tak håller för evigt. Det kan vara en idé att fundera över vad underhållet kommer att kosta under den återstående beräknade livslängden gentemot vad det kommer att kosta att byta hela taket.

Får man lägga vilket tak man vill?
För det första måste taket passa till huset i det avseendet att konstruktionen håller för tyngden av taket och att lutningen passar valet av takmaterial. För det andra ska taket ofta passa till huset i det avseendet att det ska matcha med huset och området. Ibland kan det krävas tillstånd att till exempel byta färg, och ibland kanske man inte får göra det över huvud taget. Man bör alltså kontrollera med kommunen om det finns några särskilda bestämmelser.

Vem ska man fråga om man är osäker på takmaterial och hur det nya taket ska se ut?
Man kan alltid fråga takfirmorna, och det går också bra att fråga en byggkonsult. Fördelen med att fråga en byggkonsult är att denne är oberoende. Konsultens förslag kan sedan lämnas till firmor som lämnar offerter på arbetet.

Kan man använda ROT-avdraget även när det gäller materialkostnaderna?
Nej, ROT-avdraget gäller endast för arbetskostnaden och alltså inte för materialkostnader, resekostnader och annat. Om man är osäker på hur ett takbyte med ROT-avdrag fungerar kan man kontakta Skatteverket.