Vad kostar det att byta tak?

Vi har samlat all information som du behöver veta om takbyten!

Är det dags att lägga om taket eller har du köpt ett äldre hus som du vill renovera? Att byta tak är ett av de större byggprojekten som du kan genomföra och det finns därför en hel del saker att tänka på. När är det egentligen dags att lägga om taket? Hur ska du gå tillväga? Vad kostar det att renovera taket? Och behövs det bygglov? Här går vi igenom allt du behöver veta oavsett om du väljer att byta taket själv eller anlita en takläggare, samt alla de kostnader som du behöver ha med i beräkningen.

Hur ofta behöver du lägga om taket?

Beroende på vilka material som har använts för att bygga taket på ditt hus kan hållbarheten se något olika ut. Ett plåttak sägs kunna hålla i cirka 30 – 40 år, medan ett tak bestående av takpannor i tegel eller betong beräknas hålla i cirka 100 år. Här spelar dock klimat och underhåll en viktig roll, och i de allra flesta bör man därför räkna med att behöva byta ut taket efter cirka 30 år för att upprätthålla ett så bra skick som möjligt och för att det ska erbjuda de isolerande och skyddande egenskaper som det är ämnat att göra.

Vad ska du då vara uppmärksam på för att se om du behöver byta ut taket tidigare?

Goda indikationer är om det börjar läcka in fukt, vatten eller om det luktar mögel på vinden eftersom det antyder att taket inte är i tillräckligt gott skick. Du kan även genomgå regelbundna underhållskontroller för att se om pannorna är skadade eller om det finns torrsprickor i papptaket, vilket är andra tecken på att taket behöver bytas ut. Håll även utkik efter grus i hängrännorna eftersom att det kan tyda på att ytskiktet på takpannorna är på väg att vittra sönder.
Ibland räcker det med att byta ut vissa delar av taket för att återställa dess funktion, men om det är i ett så pass dåligt skick att hela taket behöver läggas om är det vanligt att såväl pannor som papp

Gammalt förfallet tak i både plåt och tegel, med massa mossa påå
Tak i behov av byte
Gammalt trätak
Trätak från förr
Takläggare på tak med blå hjälm och skyddsglasögon
Glad takläggare
Talläggare med ryggen emot sitter på knä på taknocken och lägger nytt tak

Vad är det för pris på ett takbyte?

Precis som med de flesta andra typer av renoverings- och byggprojekt är det i princip omöjligt att svara på vad en takläggning kostar. Det varierar helt enkelt från projekt till projekt och beror på faktorer som vilka material du vill använda dig av, hur taket är utformat, hur stor del av taket som behöver bytas ut och om du gör jobbet själv eller anlitar en takläggare.

För att du ska få ett hum om vad det kan kosta så kan du räkna med ett genomsnitt på cirka 1500 kronor/kvadratmeter, inklusive materialinköp och arbetskraft. Ett 100 kvadratmeter stort tak kostar därför i genomsnitt 150.000 kronor, ett 150 kvadratmeter stort tak i genomsnitt 225.000 kronor och ett 200 kvadratmeter stort tak i genomsnitt 300.000 kronor. Tänk dock på att du vanligtvis kan dra av 30 % i rot-avdrag på arbetskostnaden.

Här finner du allt om rotavdrag på skatteverket.

Förutom att priset för materialinköpet kan variera kraftigt beroende på om du använder dig av plåt, betong, skiffer, torv eller tegel så kommer även kostnaden för arbetskraften, om du väljer att anlita ett företag, att variera beroende på hur taket är utformat. Storleken på taket spelar såklart en viktig roll i och med att det kommer att ta längre tid att lägga, men också höjden på taket eftersom det kräver mer utrustning och högre säkerhet för att säkerställa en trygg arbetsplats.

 

Prisexempel på material vid takläggning

Materialkostnader:

Det finns helt enkelt en mängd olika faktorer som kan vara avgörande för den slutgiltiga prislappen, men hittills har du ju egentligen inte fått någon tydlig prisbild för takläggningens olika delar. Nedan kommer därför några exempel på vad som ingår i en takläggarens arbete och kostnaden för olika taktyper. Prisskillnaden för olika takmaterial är såklart intressant när du ska bestämma dig för vilket typ av tak som du vill lägga, om du ska lägga ett helt nytt det vill säga.


Kom dock ihåg att materialkostnaden kan variera beroende på vilket varumärke du väljer!

 • Papp
  Cirka 50 – 100 kronor/kvadratmeter
 • Plåt
  Cirka 70 – 150 kronor/kvadratmeter
 • Betong
  Cirka 100 – 140 kronor/kvadratmeter
 • Tegel
  Cirka 130 – 300 kronor/kvadratmeter
 • Brandtäckt plåt
  Cirka 200 – 300 kronor/kvadratmeter
 • Shingel
  Cirka 200 – 500 kronor/kvadratmeter
 • Torv
  Cirka 300 – 400 kronor/kvadratmeter

Detta ska ingå i takläggarens pris:

När du får de olika offerterna för takbytet så ingår oftast både materialet och arbetet i priset. Det är också vanligt att entreprenören fakturerar dig för eventuella merkostnader som kan uppkomma om det till exempel finns röta under takplattorna eller om taket är mer komplicerat att bygga än vad som initialt beräknades. Röta är nämligen en av de främsta anledningarna till att budgeten spricker och det är relativt vanligt på vindar i Sverige på grund av vårt fuktiga klimat. Det kan dock vara svårt att upptäcka röta innan takläggaren har börjat riva upp underlagstaket, så därför tar de ofta ut ett förbehåll för merkostnader för att även täcka detta arbete. Det kan dock tillkomma fler kostnader om rötangreppet är extra stort och kanske angripit såväl underlagstak som läkter, takstolar och bjälkar. Det är mycket viktigt att åtgärda dessa problem eftersom att underlagstaket är en av de delar som hjälper till att hålla hela taket torrt och därmed förhindra angrepp av mögel och andra fuktskador.

För att du ska få en uppfattning om vad som egentligen utgör den totala arbetskostnaden när du får dina offerter så kommer här några av de arbetsmoment som nästan alltid ingår i alla typer av takläggningar:

 • Rivning
 • Uppställning av byggställning, säkerhetsanordningar och eventuell lyftkran
 • Montering av takpannor, rännor och annan takbeklädnad
 • Montering av läkter
 • Montering av underlagspapp eller annan typ av fuktspärr
 • Montering av beslag

Kontrollera att dessa ingår i de olika entreprenörernas offerter för att lättare kunna jämföra dem mot varandra. Här gäller det att ha i åtanke att arbetskostnaderna kan skilja sig beroende på hur taket är format och var i landet du bor. I storstäder såsom Stockholm och Göteborg är arbetskostnaderna nämligen generellt sätt högre än på mindre orter runt om i Sverige.

Att välja entreprenör med omsorg är lika viktigt som att välja material av hög kvalitet. Du kan klä ditt tak med otroligt högkvalitativa takpannor, men om de monteras slarvigt kommer de inte att hålla längre än de billigare varianterna. Därför är det alltid en god idé att lägga gott om tid på research och se vad tidigare kunder säger om de olika företagen. Kanske har du en granne som precis har bytt tak? Kolla då med honom eller henne om de tyckte att entreprenören gjorde ett bra jobb och om de skulle rekommendera dig att ta hjälp av dem.

Ju mer du läser på, desto bättre beslut kommer du att ta. Fundera också på när du vill genomföra ditt takbyte och att vara ute i god tid när du tar kontakt med de olika företagen. Under vår och sommar är det nämligen många som samtidigt vill få sina tak renoverade, och då kan det vara svårt att få jobbet utfört med kort varsel.

Krävs det bygglov för att byta ut taket?​

När du ska byta ut ditt tak är det inte bara viktigt att titta på budgeten och vem du ska anlita för jobbet, utan också om du måste ansöka om bygglov eller inte. I och med att du eventuellt kommer att förändra utseende och konstruktion på huset behöver du nämligen få detta godkänt innan du sätter igång. Du kan kontrollera om det krävs ett bygglov för ditt takbyte genom att höra av dig till den kommun du bor i och byggnadsnämnden i din stad. För detta behöver du skicka in en bygglovsanmälan och sedan avvakta på ett godkänt bygglov innan du påbörjar arbete.

Vissa entreprenörer hjälper till med detta, så tycker du att det känns krångligt kan det vara bra att välja ett företag som tillhandahåller denna tjänst. Vanligtvis krävs det dock inget bygglov för att du ska få genomföra ditt takbyte, men för att ge dig en bild av vad som gäller kommer här de generella riktlinjerna:

 • Du behöver bygglov om:
  Du planerar att byta ut materialet på taket, t.ex. gå från plåttak till tegelpannor, och om ditt hus ligger placerat i ett område med en detaljplan.
 • Du behöver även bygglov om:
  du skulle vilja byta ut färgen på taket, eftersom detta ändrar husets utseende.
Läs mer om bygglov på boverkets webbplats