Siluetter av två personer som står i motljus på ett hustak med nymonterade takstolar

Montering av takstolar inför anläggning av nytt tak

En av de vanligaste frågorna när det gäller takbyte är kostnad. Det är förstås en väldigt relevant fråga eftersom det handlar om en stor investering. Det finns inget enkelt svar på den frågan eftersom kostnaden bland annat beror på vilka val man gör, men också på saker som man inte själv kan påverka. Det här är några faktorer som kan påverka takbytets kostnad.

 


Hur bör man tänka kring kostnaden att byta tak?

Ett större takbyte kostar förstås mer totalt, men å andra sidan kan det vara enklare att få det billigare per kvadratmeter både när det gäller material och arbetskostnad. Detta beror på att för- och efterarbete tar tid och är takbytet ett större arbete så är det smidigt för takentreprenören att ha sina takläggare på en och samma plats under en längre tid. Takläggare får oftast mängdrabatt på material hos takleverantören också vilket i sin tur kan skapa bättre förutsättningar att rabattera priset för dig som kund.

Takets egenskaper påverkar priset 

Hur taket ser ut påverkar priset. Det kan till exempel handla om att taket har många vinklar och vrår som försvårar och ger en ökad arbetskostnad. Även underlag, så som takstolar, läkt, underliggande papp mm skapar merarbete om detta behöver åtgärdas.

 

Vilken takläggare ska man anlita för bästa priset?

Hantverkare får själva sätta pris på sina tjänster, och det betyder att olika takfirmor har olika priser. Priserna kan påverkas av olika saker, exempelvis konkurrens på ort eller region, hur anlitade de är och renommé. Om en takläggare är välrenommerad och efterfrågad så kan denne självklart ta lite mer för att lägga ett nytt tak, många är villiga att betala för tryggheten att allt blir rätt gjort.

 

Förhandling om takläggningspris – material och arbete

Är man duktig på att förhandla kan man få ner priset. Man ska dock tänka på att ett lågt pris inte är det viktigaste utan priset i förhållande till övriga marknaden samt kvaliteten på arbetet som utförs ska sätta priset. Se över referenser på takläggaren eller takföretaget som vill utföra arbetet

 

Priser för olika material

En annan sak som påverkar priset är förstås vilken typ av tak man lägger. Olika material kostar olika mycket och håller olika länge. Ett högre pris brukar ofta betyda längre livslängd och bättre isolerande egenskaper. Det estetiska kan förstås också vara viktigt, och för vissa tak finns det material som är bättre och sämre lämpade beroende på till exempel takets lutning. Tänk på vad som gäller i ditt område då du kan behöva ansöka om bygglov, vid exempelvis förändringar av struktur eller material.

 

Ungefärliga priser per kvadratmeter för olika material.

  • Papptak: 50-100 kronor
  • Plåttak: 70-150 kronor
  • Shingel: 90-140 kronor
  • Betongpannor: 100-140 kronor
  • Tegelpannor: 130-200 kronor

Man får också räkna med att det tillkommer 50-100 kronor per kvadratmeter i form av ytterligare material, rännor, underlagspapp, läkt och sådant.

 

Kostnad för takläggare

Timpriset för en takläggare i Stockholm är mellan 400-600 kronor (inklusive moms). Som vi nämnt ovan kan det skilja mycket i pris beroende på, till exempel, att det ofta är dyrare att anlita hantverkare i större städer än det är på mindre orter. Priset kan också påverkas av hur lång erfarenhet takläggaren har. Vissa tycker att det är tryggt att anlita en takläggare med lång erfarenhet trots att priset kan vara något högre.

Hur mycket takläggaren hinner med på en timme beror på vilken typ av tak det är som ska läggas, och man måste också ta med i beräkningen hur taket ser ut. Om det finns mycket vinklar och vrår kommer arbetet att ta längre tid. Grovt räknat kan man säga att takläggaren hinner lägga två kvadratmeter nytt tak per arbetad timme (glöm inte att räkna med ROT-avdraget!).

Genom att takläggaren uppskattar hur lång tid arbetet kommer att ta får man ett ungefärligt pris för takbytet. Man ska dock vara medveten om att timmarna kan ökas på, och vill man känna sig mer på den säkrare sidan kan det vara en bättre idé att avtala om ett fast pris för hela arbetet. Man bör alltid vara överens i förväg om vad som sker vid eventuella problem eller förseningar.

Att försöka förhandla ner priset kan man alltid göra, och gör man det bra kan man spara många kronor. Man kan till exempel ta in flera offerter och ställa dessa mot varandra, och det kan också löna sig att själv vara flexibel. Om man kan vänta tills takfirman har lågsäsong eller få arbeten inbokade kan man kanske få en bättre deal. Mer om detta finns att läsa under fliken ”Att tänka på vid takbyte”.